Vad är Bygdens Fond?

Bygdens Fond är en insamlingsstiftelse med säte i Vuollerim, Jokkmokks kommun.

Fondens ändamål är att på olika sätt – i positiv anda – stödja individer, föreningar, organisationer och projekt i och runt Vuollerimbygden som i sin tur bidrar till en stabil lokalekonomi och bygdens bästa.

Förvaltning av Bygdens Fond:

Beslut om stipendieutdelningar görs av styrelsen och en rådgivande arbetsgrupp med ledamöter från Vuollerim, Kåikul, Storbacken, Murjek och Porsi. Samtliga beslut tas i konsensus.

Godkänd revisor och revisorssuppleant.

Vuollerimbygden

Kännetecken för Vuollerimbygden idag är företagsamma människor och deras strävan att tillsammans göra bygden intressant, magnetisk och trevlig att bo och verka i. I dag berikas bygden genom att samhället är på väg att bli multikulturellt med ett brett spektra av nationaliteter. Människor känner stort ansvar för bygdens utveckling och fortlevnad och bidrar med ett stort mått av frivilligt arbete.

– Fritt utdraget ur Vuollerimbygdens lokala utvecklingsplan 2011.